Zalogowany: Gość  [Zaloguj]
 
Dane podstawowe
Działalność
Podstawy prawne działalności
Statut
Kierownictwo
Struktura organizacyjna
Majątek
Przyjmowanie interesantów
Informacje nieudostępnione
Przetargi
Praca
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Strona główna ZIM

Działalność

Zarząd Inwestycji Miejskich jest jednostką budżetową Gminy Wrocław, której działalność określa statut nadany Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia. Zadania Zarządu, realizowane na rzecz Gminy Wrocław, obejmują pełnienie funkcji inwestora dla zadań z zakresu budowy, rozbudowy i remontów:

Zarząd Inwestycji Miejskich prowadzi również obsługę inwestorską w trybie zastępstwa inwestorskiego na rzecz innych inwestorów.

Adres strony internetowej Urzędu Miasta Wrocławia: www.wroclaw.pl

Adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miasta Wrocławia: bip.um.wroc.pl

Udostępnił: Zarząd Inwestycji Miejskich
Wytworzył: 2008-03-04 12:40 Marta Rzewuska []
Opublikował: 2015-05-28 10:07 Rafał Świerczyński [Kierownik NO]
Zatwierdził: Rafał Świerczyński [Kierownik NO]