Zalogowany: Gość  [Zaloguj]
 
Dane podstawowe
Działalność
Podstawy prawne działalności
Statut
Sprawozdania finansowe
Kierownictwo
Struktura organizacyjna
Majątek
Przyjmowanie interesantów
Informacje nieudostępnione
Przetargi
Praca
Klauzula informacyjna
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Strona główna ZIM

Kierownictwo

Dyrektor
Urszula Badura

Zastępca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji
Jolanta Wnęk

Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
Lidia TaniaDo głównych zadań i kompetencji Dyrektora Zarządu należy w szczególności:
  1. organizowanie, koordynowanie, nadzór i realizacja zadań Zarządu;
  2. reprezentowanie Zarządu;
  3. ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Zarządu;
  4. ustalanie wewnętrznej struktury organizacyjnej i systemu kontroli zarządczej;
  5. udzielanie upoważnień i pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji;
  6. wykonywanie czynności wynikających z pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta.

Do głównych zadań Zastępców Dyrektora należy w szczególności:
  1. kontrola i nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań przez pracowników podległych komórek organizacyjnych;
  2. informowanie Dyrektora na piśmie o przebiegu realizacji powierzonych zadań;
  3. składanie oświadczeń woli w ramach udzielonych pełnomocnictw;
  4. wnioskowanie do Dyrektora w sprawach osobowych oraz właściwy dobór kadr w podległych komórkach organizacyjnych.
Udostępnił: Zarząd Inwestycji Miejskich
Wytworzył: 2008-03-04 15:31 Marta Rzewuska []
Opublikował: 2013-10-01 12:09 Rafał Świerczyński [Kierownik NO]
Zatwierdził: Rafał Świerczyński [Kierownik NO]