ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław
tel. 071 36 07 332, fax 071 36 07 331
e-mail: kancelaria@zim.wroc.pl, www.zim.wroc.pl

Informacji dotyczących pracowników merytorycznych komórek organizacyjnych oraz sposobu załatwiania spraw udziela kancelaria Zarządu Inwestycji Miejskich. 

DZIAŁY

Finansowo-Księgowy
Główny Księgowy
Agata Grochowska
tel.: 71 36 07 361
e-mail: agrochowska@zim.wroc.pl
III p., pok. 33

Zamówień Publicznych, Umów i Planowania
Kierownik
Maciej Kucharski
tel.: 71 36 07 356
e-mail: mkucharski@zim.wroc.pl
I p., pok. 16

Przygotowania Inwestycji
Koordynator
Małgorzata Głowinkowska
tel.: 71 36 07 324

e-mail: mglowinkowska@zim.wroc.pl
III p., pok. 36

Realizacji Inwestycji
Kierownik
Iwona Gosa
tel.: 71 36 07 321

e-mail: igosa@zim.wroc.pl
IV p., pok. 46

Organizacyjno-Administracyjny
Kierownik
Rafał Świerczyński
tel.: 71 36 07 385
e-mail: rswierczynski@zim.wroc.pl
I p., pok. 11

Zadania oraz kompetencje kierowników oraz pracowników komórek organizacyjnych Zarządu Inwestycji Miejskich zostały opisane w Regulaminie Organizacyjnym Zarządu Inwestycji Miejskich.

Udostępnił: Zarząd Inwestycji Miejskich
Wytworzył: 2008-03-10 11:48 Marta Rzewuska []
Opublikował: 2015-05-28 11:34 Rafał Świerczyński [Kierownik NO]
Zatwierdził: Rafał Świerczyński [Kierownik NO]