Zalogowany: Gość  [Zaloguj]
 
Dane podstawowe
Działalność
Podstawy prawne działalności
Statut
Kierownictwo
Struktura organizacyjna
Majątek
Przyjmowanie interesantów
Informacje nieudostępnione
Przetargi
Praca
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Strona główna ZIM

Statut

UCHWAŁA NR XXX/933/01 - wersja archiwalna

UCHWAŁA NR XXX/933/01
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 1 marca 2001 roku

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Dyrekcja Inwestycji Miejskich we Wrocławiu

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i) w związku z art. 92 ust.1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(Dz.U. z 1998 r. nr 91, poz. 578 ze zmianami), art. 19 ust. 2 pkt. 2, ust. 3 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014 ze zmianami), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

Likwiduje się Dyrekcję Inwestycji Miejskich we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Kotlarskiej 41, działającą w formie zakładu budżetowego.

§ 2

1. Mienie znajdujące się w użytkowaniu zlikwidowanego zakładu budżetowego zostanie przejęte przez Zarząd Inwestycji Miejskich.
2. Należności i zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego przejmie Gmina Wrocław - Urząd Miejski.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Wrocławia
Grażyna Tomaszewska

Do pobrania

1. UCHWAŁA NR XXX/933/01 - plik PDF Pobierz
Powrót
Udostępnił: Zarząd Inwestycji Miejskich
Wytworzył: 2008-03-04 15:04 Marta Rzewuska []
Opublikował: 2011-05-16 13:29 Filip Cwojdziński [kier.NO]
Zatwierdził: Piotr Brzuzek [Administrator]