Zalogowany: Gość  [Zaloguj]
 
Dane podstawowe
Działalność
Podstawy prawne działalności
Statut
Sprawozdania finansowe
Kierownictwo
Struktura organizacyjna
Majątek
Przyjmowanie interesantów
Informacje nieudostępnione
Przetargi
Praca
Klauzula informacyjna
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Strona główna ZIM

Struktura organizacyjna

Informacji dotyczących pracowników merytorycznych komórek organizacyjnych oraz sposobu załatwiania spraw udziela kancelaria Zarządu Inwestycji Miejskich. 

DZIAŁY

Finansowo-Księgowy
Główny Księgowy
Agata Grochowska
tel.: 71 36 07 361
e-mail: agrochowska@zim.wroc.pl
III p., pok. 33

Zamówień Publicznych, Umów i Planowania
Kierownik
Maciej Kucharski
tel.: 71 36 07 356
e-mail: mkucharski@zim.wroc.pl
I p., pok. 16

Przygotowania Inwestycji
Koordynator
Małgorzata Głowinkowska
tel.: 71 36 07 324

e-mail: mglowinkowska@zim.wroc.pl
III p., pok. 36

Realizacji Inwestycji
Kierownik
Iwona Gosa
tel.: 71 36 07 321

e-mail: igosa@zim.wroc.pl
IV p., pok. 46

Organizacyjno-Administracyjny
Kierownik
Rafał Świerczyński
tel.: 71 36 07 385
e-mail: rswierczynski@zim.wroc.pl
I p., pok. 11

Zadania oraz kompetencje kierowników oraz pracowników komórek organizacyjnych Zarządu Inwestycji Miejskich zostały opisane w Regulaminie Organizacyjnym Zarządu Inwestycji Miejskich.

Do pobrania

1. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH Pobierz
Udostępnił: Zarząd Inwestycji Miejskich
Wytworzył: 2008-03-10 11:48 Marta Rzewuska []
Opublikował: 2015-05-28 11:34 Rafał Świerczyński [Kierownik NO]
Zatwierdził: Rafał Świerczyński [Kierownik NO]